Zeevonk in de kustwateren

Landsat satellietfoto van 3 augustus 2015 van de kust van Katwijk en Noordwijk met de rode zeevonk in het zeewater
Luchtfoto van de kust van Katwijk op 3 augustus 2015 met de rode gloed van zeevonk in de zee
Spot satellietfoto op 9 augustus 2015 met de rode zeevonk nog steeds duidelijk zichtbaar in de zee

Op 3 augustus kwam het groot in het nieuws dat de zee tussen Scheveningen en Katwijk een rode gloed had. Dit werd veroorzaakt door zeevonk, een algensoort. Als deze algen leven en gezond zijn, geven ze blauw licht af in de golven of rond zwemmers, dit is ‘s nachts goed zichtbaar. Als ze sterven, drijven ze naar het wateroppervlak en kleuren ze oranje, paars of rood.

Deze rode zeevonk is ook goed waarneembaar op satellietbeelden. Op de Landsat satellietfoto van 3 augustus zijn de rode slierten in het zeewater duidelijk zichtbaar. Op deze manier kunnen we de gehele kuststrook inspecteren op zeevonk. Het blijkt dat de zeevonk niet alleen aanwezig is tussen Scheveningen en Katwijk, zoals vermeld in de media, maar over een veel groter gedeelte van de kuststrook voorkomt. De rode zeevonk is waarneembaar vanaf onder Den Haag tot boven aan Petten in Noord-Holland toe. Dit is zelf te bekijken op een bewerkt satellietbeeld dat hier te vinden is. Op dit beeld zijn de kleuren aangepast zodat de rode zeevonk er meer uitspringt en het landoppervlak is gemaskeerd met de LGN landgebruikskaart van Nederland. Hier en daar is ook nog wat sluierbewolking als witte vlekken/slierten te herkennen.

Het aanhoudende mooie weer in de eerste helft van augustus heeft ervoor gezorgd dat de zeevonk goed gedijde en aanwezig bleef in het zeewater wat ook te zien is op de Spot satellietfoto van 9 augustus van de kustwateren voor de Amsterdamse waterleidingduinen.