Website Under Constrcution

Sentinel-2 beeld van Wageningen, 7-Feb-2020

Wellicht is het al eerder opgevallen, maar deze Groenmonitor website is niet meer actueel. Het Groenmonitor team is bezig met het opzetten van een nieuwe website, die RGB satellietfoto's en NDVI Groenindex beelden weergeeft op 10 m resolutie. De planning is dat we weer operationeel zijn in April 2020.

De satellietbeelden worden trouwens nog steeds near real-time verwerkt en zijn beschikbaar via de verschillende webservices.