Temperatuur beeld van het Westland

Temperatuur beeld van het Westland van 9 maart 2014
Gewoon gekleurd satellietbeeld van het Westland van 9 maart 2014

Nu even iets anders dan de groenindex kaarten van de groenmonitor, namelijk een temperatuurbeeld gemaakt door de Landsat8 satelliet op 9 maart 2014. Deze meet de warmte-uitstraling van de aarde in 2 thermische kanalen. In principe kun je stellen hoe witter het beeld, hoe warmer het oppervlak; wat in lijn is met de zwarte kleur van de koude zee, de grijze kleur van het gras oppervlak en de wittere kleuren van het bebouwd gebied. Zie ook het gewoon gekleurde beeld van dezelfde satelliet op 9 maart ter orientatie en vergelijking.

De glastuinbouw heeft met zijn donkerrode kleur een zeer afwijkend patroon. Waar je zou verwachten dat de kassen veel warmte uitstralen, omdat er veel gas gestookt wordt, is de warmte-uitstraling juist lager dan zijn omgeving. Dit komt door de volledig gereguleerde substraatteelt in deze kassen. De ondergrond is bedekt met een kunststof die vrijwel geen warmte doorlaat of uitstraalt. Dit zorgt ook voor de donkerrode kleur van de kassen, want deze kunststof laat de warmtestraling van het ene thermische kanaal nog minder door dan het andere thermische kanaal. Een mooi voorbeeld van de innovatieve kracht van de glastuinbouwsector!