Najaarsupdate: Zomerdroogte en herstel op grasland

Droogte impact op grasland begin augustus

Dat het droog is geweest in Nederland weten we. Dat gewassen en natuur daar last van hebben gehad ook. Maar in welke mate en waar precies in Nederland is nu ook te zeggen middels satellietbeelden uit de Groenmonitor.nl van Wageningen Environmental Research. Deze laten zien dat het grasland begin augustus ernstig te lijden had onder de droogte. De regionale verschillen zijn echter groot. Op de klei in Groningen en Friesland en in het Groene Hart heeft het gras het minst te lijden van de droogte. Maar de grote zomer van 2018 heeft goed toegeslagen in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook. In deze contreien zijn de groenindex waardes tot onder de 0,4 gezakt, waar ze normaal waardes rond de 0,8 hebben (ter referentie: geploegd land heeft een waarde van 0.2). De regen val vin augustus heeft er echter voor gezorgd dat begin September in geheel Nederland het gras weer is groen geworden. Geconcludeerd kan worden dat vrijwel nergens het gras compleet dood is gegaan. 

Het hele verhaal vind je hier.