Laatste maaisnede van het jaar

Groenindex verschilkaart van 13 en 24 november 2014. Rode kleuren geven een daling in de groenindex weer.
Uitsnede van het blok weilanden waar voor het laatst gemaaid is in 2014. De perceelgrenzen zijn eroverheen gelegd.
Spot satellietfoto van de weilanden met de laatste maaisnede van 2014
Verloop van de Groenindex van het weiland nabij de Nieuwkoopse plassen over 2014

Tot laat in november was het nog prachtig weer in Nederland met een aantal zonnige dagen en relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Reden voor enkele boeren om nog een keer het gras in de weilanden te maaien. Met de Groenmonitor is dit prima in kaart te brengen, omdat gemaaid kort gras een lagere groenindex waarde heeft dan niet gemaaid gras. Zo zien we op de groenindex kaarten tot 13 november dat er nog steeds wordt gemaaid over geheel Nederland. Maar halverwege november is het vrijwel gedaan met het grasmaaien. Behalve dan voor die boer met zijn weilanden grenzend aan de zuidkant van de Nieuwkoopse plassen…

Dit blijkt uit een analyse van de satellietbeelden van 13 en 24 november. Als we deze over elkaar heen leggen in de groenindex verschilkaart zien we een zwart-wit beeld met daarin enkele rood gekleurde percelen. Deze roodkleur geeft aan dat de groenindex daar omlaag is gegaan tussen 13 en 24 november. Omdat er bij grasmaaien altijd nog kort gras achterblijft gaat de groenindex wel omlaag, maar niet zo extreem als bij ploegen. Grasmaaien wordt dan ook weergegeven in rode pasteltinten in de groenindex verschilkaart. Op deze manier kunnen we grasmaaien opsporen en in kaart brengen. En het blijkt nu dat dit cluster van weilanden de laatste plek is waar nog gemaaid is in Nederland!

Linksboven zien we ook nog een helderrood perceel waar volgens de BRP gewasopgave (de vroegere mei-telling) zomertarwe stond. De helder rode kleur geeft aan dat er geploegd is en niet gemaaid. Dit is dus een groenbemester die is ondergeploegd.

De bijna wekelijkse satellietbeelden uit de groenmonitor hebben een resolutie van 25x25 m. Daarnaast komen er enkele keren per jaar hogere resolutie beelden beschikbaar van de Spot satelliet met een resolutie van 6x6 m. Op 21 november is er ook zo’n Spot opname gemaakt van de Nieuwkoopse plassen. Hierop zijn door de sluierbewolking heen ook zichtbaar de betreffende percelen. Deze satellietfoto laat duidelijk zien dat op 21 november het gras al gemaaid en van het land af is.

Als we naar het verloop van de groenindex over 2014 kijken kunnen we bovendien vaststellen dat er intensief gemaaid wordt op deze percelen. Deze laatste snede is maar liefst de vijfde keer dat er gemaaid wordt dit jaar!