Groenmonitor voorbeelddataset

10x10 km deelgebied Flevopolder

Nu beschikbaar onder de "data" pagina: een voorbeelddataset van een 10x10 km stuk Flevopolder met daarin 32 dagen aan NDVI Groenindex kaarten over het jaar 2013. Om zelf eens te kijken en te spelen met de data. Ook toegevoegd is de gewasopgave van de boeren (BRP-2013) als rasterbestand met dezelfde afmetingen, zodat je een referentie hebt en weet naar welk gewas je kijkt.