Groenmonitor haalt de Telegraaf

Dat de groenmonitor de aandacht trekt van diverse kanten blijkt maar weer uit het artikel in de Telegraaf van 12 juli jongstleden. Klik hier voor een pdf van het artikel met als als titel 'Geen spriet onbespied'.