Deelname aan CAPIGI conferentie

De Groenmonitor zal gepresenteerd worden op de CAPIGI conferentie op 3 april in Amsterdam. CAPIGI is het netwerk voor geo-informatie deskundigen actief in landbouw. De Community on Agricultural Policy Implementation and Geo-Information (CAPIGI) brengt regeringen, industrie en onderzoek samen om meer inzicht te krijgen in het effect van geo-informatie bij de tenuitvoerlegging van landbouwbeleid. CAPIGI geeft een overzicht van de state-of-the-art op innovaties en onderzoek in de geo - informatie wetenschappen. Deze nieuwe technologieën worden geïllustreerd door praktijk ervaringen in de uitvoering van het landbouwbeleid