BRP gewaspercelen 2018 toegevoegd

Begin Juli is zijn de perceelsgrenzen en gewastype voor 2018 bekend geworden. Deze zijn toegevoegd aan de Groenmonitor, zodat je gelijk ziet welk gewas er staat en de NDVI groenindex groeicurve beter kunt begrijpen.