BRP gewasopgave van 2015 toegevoegd

Elk jaar moet elke agrarisch ondernemer opgeven welke gewassen er op zijn percelen worden geteeld. Dit is de Basis Registratie Percelen (BRP) en is open data. Deze informatie is toegevoegd aan de Groenmonitor, zodat je de groeicurves kunt koppelen aan het gewas en vervolgens kunt vergelijken met andere percelen met hetzelfde gewas. De getoonde BRP gewassen zijn automatisch gekoppeld aan het jaar van het geselecteerde satellietbeeld. Als je dus 3 beelden uit 3 verschillende jaren selecteert in de viewers krijg je de gewasopgave van de laatste 3 jaar te zien. Je moet wel behoorlijk inzoomen voordat de percelen en de gewasnamen getoond worden.

In 2015 is het aantal opgegeven gewastypes meer dan verdubbeld. Zo zijn de bloembollen, groenten en fruit verder uitgesplitst naar invividuele gewassen zoals, tulpen, lelies, spruitjes, bloemkool, appel, etc.